Ciąża na okresie próbnym

dobre
pytanie
1
złe
pytanie

Pod koniec sierpnia podpisałam z pracodawcą umowę próbną na okres trzech miesięcy. We wrześniu okazało się, że jestem w czwartym tygodniu ciąży. Czy jeśli powiem, że jestem w ciąży to pracodawca musi przedłużyć mi umowę?
Może lepiej się nie przyznawać i poczekać na rozwój sytuacji. Może przedłużą umowę i dopiero wtedy powiem o ciąży? Czy coś mi przysługuje? Nie wiem co robić.

okres próbny, , ,

Ostatnią odpowiedź dodano 29.09.2014. Pytanie zadał(a) o

1 Odpowiedź

0

Pracownica w ciąży, która zawarła umowę na okres próbny przekraczający jeden miesiąc i umowa ta uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, wówczas zachowuje status pracownicy do dnia porodu. Jednakże w dniu porodu kobieta traci status pracownicy, wobec czego nie przysługuje jej prawo do urlopu macierzyńskiego
Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U.2010.77.512 -j.t.) przysługuje jej natomiast prawo do zasiłku macierzyńskiego po ustaniu ubezpieczenia.
Regulacje kodeksowe nie precyzują natomiast sposobu obliczania trzeciego miesiąca ciąży, wobec czego zastosowanie znajdzie regulacja art. 112 kodeksu cywilnego. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 5 grudnia 2002 r. (I PK 33/02) odniósł się do tej kwestii i uznał, iż termin upływu trzeciego miesiąca ciąży (art. 177 § 3 k.p.) oblicza się w równej miary miesiącach księżycowych (28 dni). Ciężarnej pracownicy przysługuje natomiast możliwość rozwiązania umowy o pracę na okres próbny za porozumieniem stron. Jeżeli jednak pracownica nie miała świadomości swojego stanu, wówczas może uchylić się od skutków złożonego oświadczenia. Inaczej jest w przypadku, gdy oświadczenie woli o rozwiązaniu umowy o pracę w tym trybie nie było dotknięte wadą. W takiej sytuacji pracownica, której stosunek pracy został rozwiązany za porozumieniem stron nie może skutecznie powoływać się na ochronę wynikającą z art. 177 § 3 k.p. (wyr. SN, I PKN 431/98).

odpowiedzi udzielił(a) o godzinie

Twoja Odpowiedź:

Odpowiedź:
Twój nick:
WWW:
(podaj adres swojej strony jeśli chcesz ją zareklamować)
Podaj wynik:  =   

 

<<<

 

i prowadź dyskusję na forum!

Zobacz powiązane pytania na Forum

1
głosów
0
wypowiedzi
4388
wyświetleń

Ratownicy bez pełnych uprawnień na MOSiR w Michałowie

Dlaczego na MOSiR w Michałowie zatrudnieni są ludzie bez pełnych uprawnień ratownictwa wodnego a zajęcia z pływania prowadzą osoby bez ukończonych...

Dodano 12.07.2016

1
głosów
2
wypowiedzi
6158
wyświetleń

Odszkodowanie od ZUS za wypadek przy pracy

Mam pytanie, czy mogę żądać od ZUS-u odszkodowania za wypadek przy pracy? Po miesiącu wróciłem ze zwolnienia i zastanawiam się , czy należy mi się...

Dodano 26.03.2015

2
głosów
2
wypowiedzi
5261
wyświetleń

Monitoring w pracy a konsekwencje dla pracowników

Ostatnio w akcie desperacji zdecydowałem się o zainstalowanie na każdym komputerze w mojej firmie programu, który sumuje przerobione godziny oraz...

Dodano 06.10.2014

3
głosów
1
wypowiedzi
4893
wyświetleń

Co oznacza elastyczny czas pracy?

Myślę o powrocie do pracy po urlopie macierzyńskim. Pracuję w biurze i słyszałam, że można mieć ruchome godziny pracy, odpowiadałoby mi to ze względu...

Dodano 28.01.2015

1
głosów
1
wypowiedzi
1622
wyświetleń

W jakim czasie można żądać zaległej wypłaty z umowy o dzieło?

Od ponad roku bezskutecznie staram się uzyskać zaległą zapłatę za pracę wykonaną na podstawie umowy o dzieło. Mam pytanie czy moje roszczenie może...

Dodano 23.01.2015

i dyskutuj o nim publicznie!